Innovative Computing System & Approach

M.S. Students

Kim, Jinbae
NAN, YIYAN
Shim, Hyunjeong
Lee, Sungmin
LI, XIANSHU
Lee, Keunhyoung
Kim, InSeob
Yun, Jitae
Kwon, Yeahoon
Li, Jingjing